preskoči na sadržaj

Osnovna škola Prelog

vijesti

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Melita Trupković, 5. 4. 2022. 12:53

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nikola Pavčec, 18. 3. 2022. 15:59

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-04/22-01/01

URBROJ: 2109-40-01-22-3

Prelog, 18. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • Učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno

mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

Natječaj za popunu radnog mjesta - SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nikola Pavčec, 18. 3. 2022. 15:54

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-04/22-01/01

URBROJ: 2109-40-01-22-2

Prelog,  18.  ožujka  2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • SPREMAČ/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

 

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - NAJAM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 28. 2. 2022. 15:35

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2, PRELOG
KLASA: 372-01/22-01/01
URBROJ: 2109-40-01-22-1
Prelog, 28. veljače 2022.

Na temelju odredbi članka 6. Pravilnika o uvjetima stjecanja, o raspolaganju i raspodjeli vlastitih prihoda školskih ustanova kojima je osnivač Međimurska županija (KLASA: 400-02/18-02/5 URBROJ: 2109/1-01-18-1 od 31.12.2018.,KLASA: 400-02/18-02/5, URBROJ: 2109/1-01-20-2 od 30.9.2020.), Odluke o minimalnim iznosima naknada za korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija (KLASA: 402-08/19-02/1, URBROJ: 2109/1-01-19-1 od 4.1.2019., KLASA: 402-08/19-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-2 od 30.9.2020.) te Odluke Školskog odbora, Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog, objavljuje

                               NATJEČAJ za davanje u najam
PROSTORIJA SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PRELOG

NAPOMENA: dokumenti se nalaze pod "više"

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Melita Trupković, 25. 2. 2022. 10:38

 [više]

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Autor: Melita Trupković, 18. 2. 2022. 16:16

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Prelog, a vezano za natječaj objavljen 09.02.2022. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Prelog, Povjerenstvo za zapošljavanje objavljuje:

                                                      POZIV
                              na procjenu i vrednovanje kandidata
                                      prijavljenih za radno mjesto:


1. SPREMAČ/ICA
- u utorak, 22.02.2022. = V.K. u 8.00 sati

                                          M.L. u 8.15 sati
                                        
Procjena i vrednovanje će se održati u prostorijama Osnovne škole Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog. Ako kandidat/kinja ne pristupi postupku procjene i vrednovanja smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj. 

Odlukom Povjerenstva za zapošljavanje, a na prijedlog ravnateljice škole, postupak procjene i vrednovanja kandidata obavit će se usmeno (razgovorom s članovima Povjerenstva), a prema potrebi i praktično. Usmena procjena s kandidatima  izvršit će se sukladno čl. 15. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (ili drugu identifikacijsku ispravu) na temelju koje će se utvrditi identitet kandidata.


NAPOMENA: procjeni i vrednovanju neće moći pristupiti kandidati za koje će Povjerenstvo utvrditi da ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja i/ili čije prijave nisu pravodobne i potpune, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Također, procjeni neće moći pristupiti kandidati koji ne posjeduju valjanu COVID potvrdu.

S obzirom da će se procjena i vrednovanje provesti u prostorima OŠ Prelog, molimo kandidate koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja da obavezno potvrde svoj dolazak na e-mail adresu škole ured@os-prelog.skole.hr, kako bismo mogli organizirati postupak u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
Na postupak procjene sa sobom ponesite masku.

 [više]

NATJEČAJ - spremač/ica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 9. 2. 2022. 13:57

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-04/22-01/01
URBROJ: 2109-40-01-22-1
Prelog,  9.  veljače  2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

  • SPREMAČ/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno
                                  radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 
                      Prelog


NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Melita Trupković, 10. 1. 2022. 14:48

 [više]

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Autor: Melita Trupković, 21. 12. 2021. 10:35

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Prelog, a vezano za natječaje objavljene 10.12.2021. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Prelog, Povjerenstvo za zapošljavanje objavljuje:

                                                      POZIV
                              na procjenu i vrednovanje kandidata
                                      prijavljenih za radno mjesto:


1. UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE

- u srijedu, 22.12.2021. = G.H. u 11.00 sati
                                           D.M. u 11.15 sati
2. SPREMAČ/ICA
- u srijedu, 22.12.2021. = A.B., A.G. i T.L. u 11.30 sati

                                        
Procjena i vrednovanje će se održati u prostorijama Osnovne škole Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog. Ako kandidat/kinja ne pristupi postupku procjene i vrednovanja smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj. 

Odlukom Povjerenstva za zapošljavanje, a na prijedlog ravnateljice škole, postupak procjene i vrednovanja kandidata obavit će se usmeno (razgovorom s članovima Povjerenstva), a prema potrebi i praktično. Usmena procjena s kandidatima  izvršit će se sukladno čl. 15. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (ili drugu identifikacijsku ispravu) na temelju koje će se utvrditi identitet kandidata.

Popis izvora za pripremanje kandidata za radno mjesto učitelja/ice Likovne kulture:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

7. Godišnji izvedbeni kurikulum za Likovnu kulturu od 5.- 8. razreda za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  


NAPOMENA: procjeni i vrednovanju neće moći pristupiti kandidati za koje će Povjerenstvo utvrditi da ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja i/ili čije prijave nisu pravodobne i potpune,o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Također, procjeni neće moćo pristupiti kandidati koji ne posjeduju valjanu COVID potvrdu.

S obzirom da će se procjena i vrednovanje provesti u prostorima OŠ Prelog, molimo kandidate koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja da obavezno potvrde svoj dolazak  e mail adresu škole ured@os-prelog.skole.hr, kako bismo mogli organizirati postupak u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
Na postupak procjene sa sobom ponesite masku.

 [više]

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nikola Pavčec, 10. 12. 2021. 13:39

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01

URBROJ: 2109-40-02-21-17

Prelog, 10. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • Učitelj/ica LIKOVNE KULTURE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nikola Pavčec, 10. 12. 2021. 13:34

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01

URBROJ: 2109-40-02-21-18

Prelog,  10. prosinca 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • SPREMAČ/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog


NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Nikola Pavčec, 7. 12. 2021. 11:23