2020-01-31 14:26:04

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

U prilogu je Godišnje izvješće o provedbi zakona


Osnovna škola Prelog