2021-10-18 18:52:18

NATJEČAJ - učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-13
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

  • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU –

1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

  • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU –

2 izvršitelja/ice, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

 

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)


Osnovna škola Prelog