2021-10-27 14:52:17

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Prelog, a vezano za natječaje objavljene 18.10.2021. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Prelog, Povjerenstvo za zapošljavanje objavljuje:

                                                      POZIV
                              na procjenu i vrednovanje kandidata
                                      prijavljenih za radno mjesto:


1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE 
u četvrtak, 28.10.2021u 11.30 sati = kandidati M.F., I.H., A.V.
                                           

2. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU
u četvrtak, 28.10.2021 u 12.00 sati = kandidati A.B., P.B., D.G.,
                                                                                   I.P., 
R.Š.

3. UČITELJA/ICE HRVATSKOGA JEZIKA
- u četvrtak, 28.10.2021. u 13.15 sati = kandidati M.K., I.M., A.Š.

4. UČITELJA/ICE INFORMATIKE
- u petak, 29.10.2021. u 9.20 sati = kandidati J.K., M.P., L.V.

5. KEMIJE
- petak, 29.10.2021. u 13.00 sati = kandidati K.K.B., M.N.B., I.S., I.T.

6. termin za procjenu i vrednovanje za radno mjesto spremačice bit će objavljen naknadno
                                        

Procjena i vrednovanje će se održati u prostorijama Osnovne škole Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog. Ako kandidat/kinja ne pristupi postupku procjene i vrednovanja smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj. 

Odlukom Povjerenstva za zapošljavanje, a na prijedlog ravnateljice škole, postupak procjene i vrednovanja kandidata obavit će se usmeno (razgovorom s članovima Povjerenstva), a prema potrebi i praktično. Usmena procjena s kandidatima  izvršit će se sukladno čl. 15. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (ili drugu identifikacijsku ispravu) na temelju koje će se utvrditi identitet kandidata.

Popis izvora za pripremanje kandidata:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Uz prethodno navedeno izvor za pripremanje je i:
-   Godišnji izvedbeni kurikulum za razrednu nastavu od 1.- 4. razreda  za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave
Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi - za radno mjesto učitelja/ice u produženom boravku

-  Godišnji izvedbeni kurikulum za Hrvatski jezik od 5.- 8. razreda za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskoga jezika
Godišnji izvedbeni kurikulum za Informatiku od 1.- 8. razreda za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice Informatike
- Godišnji izvedbeni kurikulum za Kemiju za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice Kemije


NAPOMENA: procjeni i vrednovanju neće moći pristupiti kandidati za koje će Povjerenstvo utvrditi da ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja i/ili čije prijave nisu pravodobne i potpune,o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

S obzirom da će se procjena i vrednovanje provesti u prostorima OŠ Prelog, molimo kandidate koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja da obavezno potvrde svoj dolazak  e mail adresu škole ured@os-prelog.skole.hr, kako bismo mogli organizirati postupak u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
Na postupak procjene sa sobom ponesite masku.

 

 

 

Osnovna škola Prelog