2021-11-16 14:02:35

NATJEČAJ - domar

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2, PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-14
Prelog, 16. studenog 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

DOMAR(A) – LOŽAČ(A) m/ž – RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 


Osnovna škola Prelog