2022-01-11 07:57:40

Pomoć azilu

Osnovna škola Prelog dostavila je pomoć skloništu za pse “Prijatelji” u Čakovcu.

Osnovna škola Prelog dostavila je pomoć skloništu za pse “Prijatelji” u Čakovcu u obliku hrane i pokrivača, a kupljeni su i kalendari. Grupa učenika je ujedno obišla objekte u kojima su smješteni napušteni psi i uvjerili se da se zaista radi o velikom broju životinja o kojima se nesebično brine nekolicina volontera. Nadamo se da smo im svojom skromnom donacijom barem malo pomogli i želimo im da u novoj godini bude što manje pasa koje treba zbrinuti.

 Tekst i fotografija: Jasenka Poljak

 


Osnovna škola Prelog