2022-03-18 15:59:50

Natječaj za popunu radnog mjesta - učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-04/22-01/01

URBROJ: 2109-40-01-22-3

Prelog, 18. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • Učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno

mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)


Osnovna škola Prelog