2022-04-21 10:36:38

Čišćenje okoliša povodom Dana planeta Zemlje

I ove godine povodom Dana Planeta Zemlje Grad Prelog provodio je ekoakciju proljetnog čišćenja pod sloganom: „ZA LJEPŠI GRAD“. Osnovni cilj je uključiti što veći broj građana u organizirano čišćenje odbačenog otpada, te na taj način osvijestiti građane o problemu otpada i važnosti pravilnog postupanja istim. 

Učenici naša škole, kao ekoškole, i ove su se godine priključili akciji u periodu od 01. do 10.04.2022. godine. 


Osnovna škola Prelog