preskoči na sadržaj

Osnovna škola Prelog

vijesti

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Melita Trupković, 10. 1. 2022. 14:48

 [više]

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Autor: Melita Trupković, 21. 12. 2021. 10:35

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Prelog, a vezano za natječaje objavljene 10.12.2021. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Prelog, Povjerenstvo za zapošljavanje objavljuje:

                                                      POZIV
                              na procjenu i vrednovanje kandidata
                                      prijavljenih za radno mjesto:


1. UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE

- u srijedu, 22.12.2021. = G.H. u 11.00 sati
                                           D.M. u 11.15 sati
2. SPREMAČ/ICA
- u srijedu, 22.12.2021. = A.B., A.G. i T.L. u 11.30 sati

                                        
Procjena i vrednovanje će se održati u prostorijama Osnovne škole Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog. Ako kandidat/kinja ne pristupi postupku procjene i vrednovanja smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj. 

Odlukom Povjerenstva za zapošljavanje, a na prijedlog ravnateljice škole, postupak procjene i vrednovanja kandidata obavit će se usmeno (razgovorom s članovima Povjerenstva), a prema potrebi i praktično. Usmena procjena s kandidatima  izvršit će se sukladno čl. 15. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (ili drugu identifikacijsku ispravu) na temelju koje će se utvrditi identitet kandidata.

Popis izvora za pripremanje kandidata za radno mjesto učitelja/ice Likovne kulture:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

7. Godišnji izvedbeni kurikulum za Likovnu kulturu od 5.- 8. razreda za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  


NAPOMENA: procjeni i vrednovanju neće moći pristupiti kandidati za koje će Povjerenstvo utvrditi da ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja i/ili čije prijave nisu pravodobne i potpune,o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Također, procjeni neće moćo pristupiti kandidati koji ne posjeduju valjanu COVID potvrdu.

S obzirom da će se procjena i vrednovanje provesti u prostorima OŠ Prelog, molimo kandidate koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja da obavezno potvrde svoj dolazak  e mail adresu škole ured@os-prelog.skole.hr, kako bismo mogli organizirati postupak u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
Na postupak procjene sa sobom ponesite masku.

 [više]

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nikola Pavčec, 10. 12. 2021. 13:39

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01

URBROJ: 2109-40-02-21-17

Prelog, 10. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • Učitelj/ica LIKOVNE KULTURE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - SPREMAČ/ICA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Nikola Pavčec, 10. 12. 2021. 13:34

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01

URBROJ: 2109-40-02-21-18

Prelog,  10. prosinca 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 • SPREMAČ/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog


NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Nikola Pavčec, 7. 12. 2021. 11:23

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica ruskog jezika i kulture po modelu C Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 16. 11. 2021. 14:05

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-16
Prelog, 16. studenog  2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

 • Učitelj/ica RUSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU C  -  1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - domar Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 16. 11. 2021. 14:02

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2, PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-14
Prelog, 16. studenog 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

DOMAR(A) – LOŽAČ(A) m/ž – RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 

 [više]

NATJEČAJ - kuharica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 16. 11. 2021. 13:59

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-15
Prelog, 16. studenog 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 • KUHAR/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno

mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Autor: Melita Trupković, 3. 11. 2021. 11:52

 [više]

POZIV NA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

Autor: Melita Trupković, 27. 10. 2021. 14:52

Na temelju članka 12. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Prelog, a vezano za natječaje objavljene 18.10.2021. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Prelog, Povjerenstvo za zapošljavanje objavljuje:

                                                      POZIV
                              na procjenu i vrednovanje kandidata
                                      prijavljenih za radno mjesto:


1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE 
u četvrtak, 28.10.2021u 11.30 sati = kandidati M.F., I.H., A.V.
                                           

2. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU
u četvrtak, 28.10.2021 u 12.00 sati = kandidati A.B., P.B., D.G.,
                                                                                   I.P., 
R.Š.

3. UČITELJA/ICE HRVATSKOGA JEZIKA
- u četvrtak, 28.10.2021. u 13.15 sati = kandidati M.K., I.M., A.Š.

4. UČITELJA/ICE INFORMATIKE
- u petak, 29.10.2021. u 9.20 sati = kandidati J.K., M.P., L.V.

5. KEMIJE
- petak, 29.10.2021. u 13.00 sati = kandidati K.K.B., M.N.B., I.S., I.T.

6. termin za procjenu i vrednovanje za radno mjesto spremačice bit će objavljen naknadno
                                        

Procjena i vrednovanje će se održati u prostorijama Osnovne škole Prelog, Trg bana Jelačića 2, Prelog. Ako kandidat/kinja ne pristupi postupku procjene i vrednovanja smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj. 

Odlukom Povjerenstva za zapošljavanje, a na prijedlog ravnateljice škole, postupak procjene i vrednovanja kandidata obavit će se usmeno (razgovorom s članovima Povjerenstva), a prema potrebi i praktično. Usmena procjena s kandidatima  izvršit će se sukladno čl. 15. Pravilnika o zapošljavanju.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu (ili drugu identifikacijsku ispravu) na temelju koje će se utvrditi identitet kandidata.

Popis izvora za pripremanje kandidata:
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
6. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Uz prethodno navedeno izvor za pripremanje je i:
-   Godišnji izvedbeni kurikulum za razrednu nastavu od 1.- 4. razreda  za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave
Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi - za radno mjesto učitelja/ice u produženom boravku

-  Godišnji izvedbeni kurikulum za Hrvatski jezik od 5.- 8. razreda za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskoga jezika
Godišnji izvedbeni kurikulum za Informatiku od 1.- 8. razreda za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice Informatike
- Godišnji izvedbeni kurikulum za Kemiju za osnovne škole u Republici Hrvatskoj  - za radno mjesto učitelja/ice Kemije


NAPOMENA: procjeni i vrednovanju neće moći pristupiti kandidati za koje će Povjerenstvo utvrditi da ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja i/ili čije prijave nisu pravodobne i potpune,o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

S obzirom da će se procjena i vrednovanje provesti u prostorima OŠ Prelog, molimo kandidate koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja da obavezno potvrde svoj dolazak  e mail adresu škole ured@os-prelog.skole.hr, kako bismo mogli organizirati postupak u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama.
Na postupak procjene sa sobom ponesite masku.

 

 

 
 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:22

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-9
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica ENGLESKOG JEZIKA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - kuhar/ica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:16

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-5
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • KUHAR/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - spremač/ica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:14

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-6
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • SPREMAČ/ICA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica hrvatskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:11

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-11
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica HRVATSKOG JEZIKA  -  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica kemije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:08

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-10
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

                                                        NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica KEMIJE  -  1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 

 

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:03

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-7
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica MATEMATIKE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

 

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 18:52

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-13
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU –

1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  U PRODUŽENOM BORAVKU –

2 izvršitelja/ice, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

 

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 19:24

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-8
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica RAZREDNE NASTAVE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

NATJEČAJ - učitelj/ica informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Melita Trupković, 18. 10. 2021. 18:55

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG
TRG BANA JELAČIĆA 2
PRELOG

KLASA: 112-09/21-01/01
URBROJ: 2109-40-02-21-12
Prelog, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20) i članka 6. i  7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Prelog,  ravnateljica Osnovne škole Prelog objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 • Učitelj/ica INFORMATIKE  -  1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme

Mjesto rada: Osnovna škola Prelog, Trg bana Jelačića 2, 40 323 Prelog

NAPOMENA: uvjeti natječaja nalaze se u dokumentima (pod više)

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
INFORMATIKA

Natjecanje Dabar 

Učionica informatike 

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Osnovna škola Prelog / Trg bana Jelačića 2, HR-40323 Prelog / www.os-prelog.skole.hr / ured@os-prelog.skole.hr
preskoči na navigaciju