preskoči na sadržaj

Osnovna škola Prelog

VIJEĆE RODITELJA OSNOVNE ŠKOLE PRELOG

IZVADAK IZ STATUTA IZ 2019.:


XII. VIJEĆE RODITELJA

Članak 136.

                U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom.

Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 137.

            Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole za Vijeće roditelja.

            Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.

Članak 138.

Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji te drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.

                                       Članak 139.

            Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

                                                                                                                                      Članak 140.

            Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja, pristupa se javnom glasovanju.

Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja, bira se zamjenik predsjednika na isti način.

Članak 141.

            Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

- daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada

- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole

- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom

- predlaže svog predstavnika u Školski odbor

- glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole

- predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada

- raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja škole

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi

- daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

Članak 142.

          Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za školu.

           Ravnatelj škole, Školski odbor i osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

                                        Članak 143.

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.

Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova tijela ili ravnatelj škole.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik škole i organizira pravovremenu dostavu poziva.

                                                                                                                                               Članak 144.

Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.

Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem, osim ako je zakonskim odredbama odnosno odredbama ovog statuta određeno drukčije.

                                     Članak 145.

 O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi u pisanom obliku , a može se i tonski snimati.

Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.

Nakon sjednice se zapisnik sa sjednice pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.

Prema potrebi o zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja mogu se izvijestiti ravnatelj Škole, osnivač te učitelji i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.

 

VIJEĆE RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. ČINE:

 

REDNI BROJ

RAZREDNI ODJEL

IME I PREZIME

 

1.

1.a

Jasmina  Balent

 

2.

1.b

Kristijan  Sabolčec

 

3.

1.c/3.c

Andreja Horvat Verli

 

4.

2.a

Jelena  Čonkaš

 

5.

2.b

Igor Balaban

 

6.

2.c

Anita  Blažinčić

 

7.

2.d

Marija  Hižman

 

8.

3.a

Leonarda  Mikloška  Bauer

 

9.

3.b

Sanja  Blažeka  Kalšan

 

10.

4.a

Kristina  Oreški  Vlah

 

11.

4.b

Valentina  Bermanec

 

12.

5.a

Damir  Lilek

 

13.

5.b

Tanja  Poredoš

 

14.

5.c

Ivona  Antolek

 

15.

6.a

Jasna  Plevnjak

 

16.

6.b

Miljenko  Hajdarović

 

17.

6.c

Jasminka  Hozjak

 

18.

7.a

Branko  Matuza

 

19.

7.b

Mirjana  Hržić

 

20.

7.c

Martina  Potarić

 

21.

8.a

Jasna  Štampar  Ivanović

 

22.

8.b

Željko  Sokač

 

23.

8.c

Ruža  Radoš  Percl

 


 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
INFORMATIKA

 

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Osnovna škola Prelog / Trg bana Jelačića 2, HR-40323 Prelog / www.os-prelog.skole.hr / ured@os-prelog.skole.hr
preskoči na navigaciju